Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

Oferta jest dopasowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców pozwalająca na efektywną i rzetelną kontrolę przychodów i wydatków.

 

Pełna księgowość

 

Ryczałt ewidencjonowany

 

Książka przychodów i rozchodów

 

Kadry-płace

Wspomagamy zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych i średnich firmach
Reprezentujemy przed ZUS, US i innymi urzędami.
Organizujemy administrację przedsiębiorstwa.

 

PONADTO OFERUJEMY:

- tworzenie biznesplanów,

- tworzenie modeli biznesowych,

- audyty finansowe oraz autydy prawne przedsiebiorstw

- strategie zabezpieczające firmę oraz życie prywatne

- zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

 Zapraszamy do kontaktu!

+48 883 170 911